Upamiętnijmy założyciela
austriackiej szkoły ekonomii w mieście jego narodzin!
992
podpisów zebraliśmy już pod petycją
Przypomnienie Polakom Carla Mengera założyciela austriackiej szkoły ekonomii jest na wyciągnięcie ręki. Wspólnie musimy jednak postawić ostatni krok i przekonać Prezydenta Miasta i Radę Miasta Nowy Sącz do upamiętnienia tego wybitnego intelektualisty w mieście jego narodzin.

Podpisz naszą petycję i zaapeluj do prezydenta miasta Nowego Sącza Ludomira Handzela oraz przewodniczącej rady miasta Iwony Mularczyk o godne upamiętnienie Carla Mengera. Nie możemy pozwolić, aby ten wybitny ekonomista dłużej pozostawał zapomniany!

Akcja zakończona sukcesem!


Podpisaliśmy z Prezydentem Nowego Sącza, Ludomirem Handzlem, list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy na rzecz upamiętnienia Carla Mengera w mieście jego narodzin.

Szczegóły znajdują się w tym miejscu
<< KLIKNIJ >>

Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy na mises.pl oraz do wspierania kolejnych naszych działań!

Sz. P. Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza
Pani Iwona Mularczyk


DW:
Sz. P. Prezydent Miasta Nowego Sącza
Pan Ludomir HandzelSzanowna Pani Przewodnicząca,

Jako Polak interesujący się teorią ekonomii oraz historią naszego kraju, zwracam się do Pani Przewodniczącej z apelem o podjęcie działań mających na celu godne upamiętnienie Carla Mengera.

Carl Menger urodził się 23 lutego 1840 roku w Nowym Sączu. Wniósł ogromny wkład w rozwój teorii ekonomii. Jego odkrycia w dziedzinie teorii wartości i użyteczności krańcowej – ze względu na wpływ na całą profesję - współcześnie określa się mianem „rewolucji marginalistycznej”.

Wierzę, że Pani, podobnie jak wszyscy Radni Miasta Nowego Sącza, zechcą podjąć działania zmierzające do upamiętnienia tego wybitnego obywatela miasta Nowy Sącz. W przyszłym roku przypada podwójna rocznica: 100-lecie śmierci oraz 150-lecie publikacji najważniejszej książki Mangera: Zasad Ekonomii. To najlepszy czas na przypomnienie o tej postaci.

Laureat nagrody nobla z 1974 roku F.A. Hayek napisał o Mengerze, że ciężko wskazać drugi przypadek w którym osoba autora dzieł mających tak przemożny i długotrwały wpływ na jakąś dziedzinę wiedzy pozostaje równie słabo znana.

Liczę na to, że w trosce o pamięć historyczną podejmą państwo stosowne decyzje upamiętniając postać Carla Mengera w Nowym Sączu. Najwyższy czas by sto lat po swojej śmierci doczekał się on godnego upamiętnienia w miejscu swoich narodzin, równocześnie mogąc stać się inspiracją dla kolejnych pokoleń młodych ekonomistów.

Z poważaniem,

Podpisz list
Ostatnio petycję podpisali:


O co chodzi?

Carl Menger to wybitny ekonomista, twórca wciąż żywej i aktywnej szkoły austriackiej w ekonomii. Urodził się 23 lutego 1840 roku w Nowym Sączu. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak do dziś w mieście swoich narodzin nie doczekał się nawet pamiątkowej tabliczki…
3 sierpnia do Rady Miasta Nowego Sącza wpłynęła petycja o nadanie imienia Carla Mengera nowemu rondu u zbiegu ul. Kunegundy i ul. Grodzkiej w Nowym Sączu. Swojego poparcia udzieliły tej inicjatywie Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa oraz WSB National-Louis University. W przyszłym roku przypada 100 rocznica śmierci Mengera. Naszą petycją mamy szansę przypomnieć o tej wybitnej postaci i upamiętnić ją w sposób, na jaki zasługuje.

Oczekujemy, aby:

  • nowosądeccy włodarze pozytywnie ustosunkowali się do naszej petycji, dzięki czemu

  • Rada Miasta Nowego Sącza mogła podjąć uchwałę o nadaniu nowo powstałemu rondu przy ul. Kunegundy i ul. Grodzkiej nazwy imienia Carla Mengera oraz
  • zobowiązała w niej Prezydenta Ludomira Handzela do jej wykonania.

Carl Menger – zapomniany geniusz ekonomii

To nie przypadek, że postać Carla Mengera pozostaje częściowo zapomniana. Od publikacji w 1871 roku swojej przełomowej książki Zasady Ekonomii musiał odpierać zażarte ataki przedstawicieli niemieckiej szkoły historycznej, tocząc z nimi słynny spór o metodę. Menger nie bał się rzucić wyzwania najbardziej wpływowym intelektualistom swoich czasów i skutecznie zdemaskował błędy w ich rozumowaniu, na zawsze zapisując się w historii myśli ekonomicznej. Jak mówi fundator Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa dr hab. Mateusz Machaj:
Gdyby Nagroda Nobla z ekonomii istniała już od XIX wieku, to bez wątpienia jednym z pierwszych jej beneficjentów byłby Carl Menger. A otrzymałby tę nagrodę za umiejscowienie w centrum teorii ekonomii potrzeb ludzkich.
Najważniejszym dziedzictwem Carla Mengera jest „rewolucja marginalistyczna”. To właśnie zaproponowana przez niego teoria wartości oraz wkład w rozwój teorii użyteczności krańcowej umożliwiły późniejsze skuteczne obalenie przez jego uczniów: — Eugena von Böhm-Bawerka i Ludwiga von Misesa — ideologii socjalizmu zawartej w pismach Karola Marksa.

Przypomnij o polskich korzeniach Mengera

Chociaż pamięć o Carlu Mengerze jest żywa w wielu miejscach na świecie, a do jego dorobku wciąż chętnie odwołuje się wielu intelektualistów i organizacji, to w swoim mieście wciąż nie doczekał się on godnego upamiętnienia. Nie możemy się zgadzać się na to, by postać tak ważna dla historii Nowego Sącza i całej Galicji, a także myśli ekonomicznej dłużej pozostawała zapomniana.
Kliknij tutaj i podpisz petycję